باشگاه خبرنگاران -طراح مسکن مهر میهمان هشتمین برنامه «10:10 دقیقه» +تیزر
علی نیکزاد وزیر راه و شهر سازی دولت دهم مهمان هشتمین قسمت از برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان است.
باشگاه خبرنگاران -خلاصه گفت‌وگوی «10:10 دقیقه» با عضو کمیسیون قضایی مجلس + فیلم
برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان در هفتمین قسمت خود میزبان محمد دهقان بود.
باشگاه خبرنگاران -صریح و شفاف با طراح طرح های مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس
عقربه شفافیت روی 10:10 دقیقه؛
محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی مجلس میهمان هفتمین قسمت از برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان است.
باشگاه خبرنگاران -تیزر برنامه «10:10 دقیقه» با حضور عضو کمیسیون قضایی مجلس + فیلم
محمد دهقان مهمان هفتمین قسمت از برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان است.
باشگاه خبرنگاران -خلاصه گفت‌وگوی «10:10 دقیقه» با دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی + فیلم
برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان در ششمین قسمت خود، میزبان کاظم پالیزدار بود.
باشگاه خبرنگاران -از مبارزه با مفاسد اقتصادی چه خبر؟
عقربه شفافیت روی 10:10 دقیقه؛
کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی میهمان ششمین قسمت از برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان است.
باشگاه خبرنگاران -تیزر برنامه «10:10 دقیقه» با حضور دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی + فیلم
کاظم پالیزدار مهمان ششمین قسمت از برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان است.
باشگاه خبرنگاران -خلاصه گفت‌وگوی «10:10 دقیقه» با وزیر آموزش و پرورش + فیلم
برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان در پنجمین قسمت خود، میزبان سیدمحمد بطحائی بود.
باشگاه خبرنگاران -صریح و بی پرده با وزیر آموزش و پرورش درباره مطالبات معلمان و دانش آموزان
عقربه شفافیت روی 10:10 دقیقه؛
سیدمحمد بطحائی وزیر آموزش و پرورش، در برنامه «10:10 دقیقه» پاسخگوی سوالاتی مهم در حوزه مسئولیت خود بود.
باشگاه خبرنگاران -پنجمین برنامه 10:10 دقیقه امشب با حضور وزیر آموزش و پرورش + تیزر
سیدمحمد بطحائی میهمان پنجمین قسمت از برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان است.