باشگاه خبرنگاران -تیزر برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» با حضور حجت الاسلام محبی دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر
سی و دومین قسمت از برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان میزبان حجت الاسلام محبی دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر است.
باشگاه خبرنگاران -خلاصه گفت‌وگوی برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» با امیر خوراکیان معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی
امیر خوراکیان میهمان سی و یکمین قسمت از برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» بود که مشروح این گفتگو در روز یکشنبه ۱۲ اسفند در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شد.
باشگاه خبرنگاران -از پایان مهلت هاتگرام و طلاگرام تا راه رسیدن به یک پیام‌رسان بومیِ فراگیر در گفت‌وگو با امیر خوراکیان، معاون مرکز ملی فضای مجازی
عقربه شفافیت روی ۱۰:۱۰ دقیقه،
امیر خوراکیان معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی میهمان سی‌و یکمین قسمت از برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان است.
باشگاه خبرنگاران -تیزر برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» با حضور امیر خوراکیان معاون مرکز ملی فضای مجازی
سی و یکمین قسمت از برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان میزبان امیر خوراکیان معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی است.
باشگاه خبرنگاران -خلاصه گفت‌وگوی «۱۰:۱۰ دقیقه» با ابراهیم داروغه‌زاده دبیر سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر
ابراهیم داروغه‌زاده دبیر سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر میهمان سی‌اُمین قسمت از برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان بود که مشروح این گفتگو در روز یکشنبه ۵ اسفند در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شد.
باشگاه خبرنگاران -از حاشیه تا متن سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر در گفت‌وگو با ابراهیم داروغه‌زاده دبیر جشنواره
عقربه شفافیت روی ۱۰:۱۰ دقیقه،
ابراهیم داروغه‌زاده دبیر سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر میهمان سی‌امین قسمت از برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان است.
باشگاه خبرنگاران -تیزر برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» با حضور ابراهیم داروغه‌زاده دبیر سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
سی‌اُمین قسمت از برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان میزبان ابراهیم داروغه‌زاده دبیر سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر است.
باشگاه خبرنگاران -خلاصه گفت‌وگوی «۱۰:۱۰ دقیقه» با حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان
حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان میهمان بیست و نهمین قسمت از برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان بود که مشروح این گفتگو در روز یکشنبه ۲۸ بهمن در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شد.
باشگاه خبرنگاران -از نقد و نقادی مستند تا رابطه برجام و FATF با سفره مردم در گفت‌وگو با حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان
عقربه شفافیت روی ۱۰:۱۰ دقیقه،
حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان میهمان بیست و نهمین قسمت از برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان است.
باشگاه خبرنگاران -تیزر برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان با حضور حسین شریعتمداری
بیست و نهمین قسمت از برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان میزبان حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان است.