باشگاه خبرنگاران -خلاصه گفت‌وگوی «10:10 دقیقه» با مهدی محمدی کارشناس مسائل راهبردی + فیلم
مهدی محمدی کارشناس مسائل راهبردی میهمان چهاردهمین قسمت از برنامه «10:10 دقیقه» بود که مشروح این گفتگو یکشنبه 29 مهر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شد.
باشگاه خبرنگاران -از گلستان برجام تا واقعیت ماجرای FATF در گفتگوی برنامه « 10:10 دقیقه» با مهدی محمدی کارشناس مسائل راهبردی
عقربه شفافیت روی 10:10 دقیقه؛
مهدی محمدی کارشناس مسائل راهبردی میهمان چهاردهمین قسمت از برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان است.
باشگاه خبرنگاران -تیزر برنامه « 10 و 10 دقیقه » با حضور مهدی محمدی تحلیلگر مسائل راهبردی
مهدی محمدی روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل راهبردی مهمان چهاردهمین قسمت از برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان است.
باشگاه خبرنگاران -خلاصه گفت‌وگوی «10:10 دقیقه» با بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس + فیلم
بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس میهمان سیزدهمین قسمت از برنامه «10:10 دقیقه» بود که مشروح این گفتگو یکشنبه 22 مهر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شد.
باشگاه خبرنگاران -از چشمک‌های کمیسیون ویژه برجام تا بررسی CFT در مجلس و رابطه با لاریجانی در گفت‌وگو با بهروز نعمتی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس
عقربه شفافیت روی 10:10 دقیقه؛
بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس میهمان سیزدهمین قسمت از برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان بود.
باشگاه خبرنگاران -تیزر برنامه «10:10 دقیقه» با حضور سخنگوی هیئت رئیسه مجلس
بهروز نعمتی مهمان سیزدهمین برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان است.
باشگاه خبرنگاران -خلاصه گفت‌وگوی «10:10 دقیقه» با حجت الله عبدالملکی، اقتصاددان + فیلم
حجت الله عبدالملکی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) مهمان دوازدهمین برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان بود.
باشگاه خبرنگاران -واکاوی نوسانات قیمت در بازار ارز در گفتگویی صریح با حجت الله عبدالملکی، اقتصاددان
عقربه شفافیت روی 10:10 دقیقه؛
حجت الله عبدالملکی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) میهمان دوازدهمین قسمت از برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان بود.
باشگاه خبرنگاران -تیزر برنامه «10:10 دقیقه» با حضور حجت الله عبدالملکی، اقتصاددان
حجت الله عبدالملکی اقتصاددان و نظریه پرداز، مهمان دوازدهمین برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان است.
باشگاه خبرنگاران -خلاصه گفت‌وگوی «10:10 دقیقه» با حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی + فیلم
حسین مرعشی سخگوی حزب کارگزاران سازندگی میهمان یازدهمین برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان بود.