خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

نمایشگاه بهشت بقیع در ایستگاه مترو

نمایشگاه بهشت بقیع در ایستگاه مترو

نشست خبری برنامه به خانه بر می‌گردیم

نشست خبری برنامه به خانه بر می‌گردیم

افتتاح کلینیک جانبازان شیمیایی

افتتاح کلینیک جانبازان شیمیایی

گفتگو با احمد حکیمی پور

گفتگو با احمد حکیمی پور

دیدار‌های ظریف/ ۴ تیر ۹۸

دیدار‌های ظریف/ ۴ تیر ۹۸

همایش «نفس‌های سوخته»

همایش «نفس‌های سوخته»

نمایشگاه هنر همای

نمایشگاه هنر همای

۱۰:۱۰ دقیقه/ حمیدرضا حاجی‌بابایی

۱۰:۱۰ دقیقه/ حمیدرضا حاجی‌بابایی

دادگاه متهمان پرونده کیمیا خودرو

دادگاه متهمان پرونده کیمیا خودرو

بزرگداشت ناصر چشم آذر

بزرگداشت ناصر چشم آذر