خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

مشاغل ناپدید شده

مشاغل ناپدید شده

صحرای داناکیل اتیوپی، مریخ زمین

صحرای داناکیل اتیوپی، مریخ زمین

چین از نمای بالا

چین از نمای بالا

دوچرخه های رها شده

دوچرخه های رها شده

موج سواری در دمای زیر صفر درجه

موج سواری در دمای زیر صفر درجه

چشم انداز های بشری - مکزیک

چشم انداز های بشری - مکزیک

تاثیر انسان بر طبیعت - آلمان

تاثیر انسان بر طبیعت - آلمان

تاثیر انسان بر طبیعت - کانادا

تاثیر انسان بر طبیعت - کانادا