خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

آبتنی فیل‌ها در باغ وحش برلین

آبتنی فیل‌ها در باغ وحش برلین

تولید سیگار در نیکاراگوئه

تولید سیگار در نیکاراگوئه

بازگشت سه فضانورد به زمین

بازگشت سه فضانورد به زمین

جنگل های پر از مار کنگو

جنگل های پر از مار کنگو

خشکسالی در هند

خشکسالی در هند

جشنواره مجسمه های شنی در بلژیک

جشنواره مجسمه های شنی در بلژیک

مسابقه عکاسی نجومی در سال ۲۰۱۹

مسابقه عکاسی نجومی در سال ۲۰۱۹

دره یادبود

دره یادبود

عکس های منتخب هفته از جهان

عکس های منتخب هفته از جهان

ساخت پل با علف

ساخت پل با علف

مزارع چای در روسیه

مزارع چای در روسیه

صید خرچنگ

صید خرچنگ

کافه جوجه‌تیغی

کافه جوجه‌تیغی