خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

آیین سخن؛ پاسداشت زبان فارسی

آیین سخن؛ پاسداشت زبان فارسی

طرح رعد ۲۵ پلیس پیشگیری تهران

طرح رعد ۲۵ پلیس پیشگیری تهران

ضیافت افطار با رهگذران

ضیافت افطار با رهگذران

افطار در سرزمین قدس

افطار در سرزمین قدس

چهارمین اطعام کریمانه

چهارمین اطعام کریمانه

اکران خصوصی فیلم شبی که ماه کامل شد

اکران خصوصی فیلم شبی که ماه کامل شد

حادثه تروریستی در مصر‎

حادثه تروریستی در مصر‎

محاکمه جعبه سیاه پرونده نفتی

محاکمه جعبه سیاه پرونده نفتی

مراسم روز ملی اهدای عضو

مراسم روز ملی اهدای عضو

دومین جلسه محاکمه هادی رضوی

دومین جلسه محاکمه هادی رضوی

آیین سنتی گرگشو

آیین سنتی گرگشو

اولین نشست خبری رییس سازمان سینمایی

اولین نشست خبری رییس سازمان سینمایی