باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس صادرات مسلط به زبان انگلیسی و ترکی
ویژه افراد جویای کار /
یک شرکت هلدینگ معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران، از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس بازرگانی در یک شرکت معتبر
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس فنی در یک شرکت معتبر
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر در زمینه محصولات وارداتی ماشین آلات جهت تکمیل کادر فنی خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام مترجم یار در دفتر دارالترجمه
ویژه افراد جویای کار /
یک دفتر دارالترجمه جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام ۳ عنوان شغلی در مجموعه تولیدی
ویژه افراد جویای کار /
یک مجموعه تولیدی جهت تکمیل کادر اداری مستقر در دفتر تهران، از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس تست نرم افزار در تهران
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر در حوزه نرم افزاری واقع در تهران محدوده ونک جهت تکمیل کادر فنی خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کمک انباردار و تحصیلدار در تهران
ویژه افراد جویای کار /
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام حسابدار ارشد مسلط به نرم افزار پیوست در تهران
ویژه افراد جویای کار /
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کانتر تور خارجی و کانتر تور داخلی در تهران
ویژه افراد جویای کار /
یک شرکت معتبر مسافرتی جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارمند فروش و مهندس پزشکی در تهران
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می‌کند.