خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

تجلیل از خانواده شهدای فاطمیون

تجلیل از خانواده شهدای فاطمیون

همایش مردمی فاتحان نور

همایش مردمی فاتحان نور

جلسه مجمع تشخیص مصلحت/ ۱ خرداد ۹۸

جلسه مجمع تشخیص مصلحت/ ۱ خرداد ۹۸

افطاری حزب مستقل و اعتدال ایران

افطاری حزب مستقل و اعتدال ایران

اختتامیه شهر نفس

اختتامیه شهر نفس

آیین سخن؛ پاسداشت زبان فارسی

آیین سخن؛ پاسداشت زبان فارسی

طرح رعد ۲۵ پلیس پیشگیری تهران

طرح رعد ۲۵ پلیس پیشگیری تهران

ضیافت افطار با رهگذران

ضیافت افطار با رهگذران

چهارمین اطعام کریمانه

چهارمین اطعام کریمانه

اکران خصوصی فیلم شبی که ماه کامل شد

اکران خصوصی فیلم شبی که ماه کامل شد