باشگاه خبرنگاران -بیانیه رهبری باعث شد درک درستی از مختصات واقعی کشور پیدا کنیم/ انقلاب را باید با دشمنان آن شناخت
در گفت‌وگوی ویژه خبری مطرح شد؛
برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری امشب با موضوع بیانیه راهبردی رهبر انقلاب، افق پیش روی انقلاب برگزار شد.
باشگاه خبرنگاران -سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها خاصیت خود را از دست داده است/ امروز سرنوشت کالای وارد شده به کشور معلوم نیست
در گفت‌وگوی ویژه خبری مطرح شد؛
برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری امشب با موضوع نظارت و مدیریت بازار برگزار شد.