خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت مدیران خودرو

قیمت نمایندگی: 328 میلیون و600 تومان

قیمت بازار: 382 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: 328 میلیون و600 تومان

قیمت بازار: 382 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: 172 میلیون700هزار تومان

قیمت بازار: 167 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: 172 میلیون700هزار تومان

قیمت بازار: 167 میلیون تومان

قیمت کارخانه: 140 میلیون و 200 هزار تومان

قیمت بازار: 132 میلیون تومان

قیمت کارخانه: 140 میلیون و 200 هزار تومان

قیمت بازار: 132 میلیون تومان

قیمت کارخانه : 236 میلیون تومان

قیمت بازار: 220 میلیون تومان

قیمت کارخانه : 236 میلیون تومان

قیمت بازار: 220 میلیون تومان

قیمت کارخانه: 328 میلیون و 700 هزار تومان

قیمت بازار: 282 میلیون تومان

قیمت کارخانه: 328 میلیون و 700 هزار تومان

قیمت بازار: 282 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: 395 میلیون تومان

قیمت بازار: 360 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: 395 میلیون تومان

قیمت بازار: 360 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: 161 میلیون و 800 هزار تومان

قیمت بازار: 161 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: 161 میلیون و 800 هزار تومان

قیمت بازار: 161 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: 195 میلیون و 600 هزار تومان

قیمت بازار: 193 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: 195 میلیون و 600 هزار تومان

قیمت بازار: 193 میلیون تومان

چری آریزو5(دنده‌ای)

چری آریزو5(دنده‌ای)

قیمت نمایندگی: 198 میلیون و 700 هزار تومان

قیمت بازار:191میلیون تومان 

چری آریزو5(دنده‌ای)

قیمت نمایندگی: 198 میلیون و 700 هزار تومان

قیمت بازار:191میلیون تومان 

قیمت نمایندگی: 246 میلیون و 600 هزار تومان

قیمت بازار: 235 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: 246 میلیون و 600 هزار تومان

قیمت بازار: 235 میلیون تومان

به روزترین لیست قیمت محصولات مدیران خودرو را دراین صفحه برای شما جمع آوری کرده ایم . شما می توانید به منظور مشاهده جدیدترین قیمت خودروی مورد نظرتان، لیست بالا را مشاهده کنید. قیمت این محصولات همه روزه تا ساعت 14 به روزرسانی می شود.