خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت مرغ

مرغ کامل

مرغ کامل

15,000 تومان

مرغ کامل

15,000 تومان

سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال

سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال

19,500 تومان

سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال

19,500 تومان

ران مرغ( بدون کمر)

ران مرغ( بدون کمر)

17,800 تومان

ران مرغ( بدون کمر)

17,800 تومان

فیله مرغ

فیله مرغ

26,900 تومان

فیله مرغ

26,900 تومان

شنیتسل بدون آرد

شنیتسل بدون آرد

24,550 تومان

شنیتسل بدون آرد

24,550 تومان

پای مرغ

پای مرغ

4,750 تومان

پای مرغ

4,750 تومان

سنگدان مرغ بسته 400گرمی

سنگدان مرغ بسته 400گرمی

5,000 تومان

سنگدان مرغ بسته 400گرمی

5,000 تومان

جگر مرغ بسته 400گرمی

جگر مرغ بسته 400گرمی

2,900 تومان

جگر مرغ بسته 400گرمی

2,900 تومان

دل مرغ بسته 400گرمی

دل مرغ بسته 400گرمی

5,250 تومان

دل مرغ بسته 400گرمی

5,250 تومان

سینه مرغ سوخاری

سینه مرغ سوخاری

18,600 تومان

سینه مرغ سوخاری

18,600 تومان

مرغ کنتاکی

مرغ کنتاکی

18,600 تومان

مرغ کنتاکی

18,600 تومان

پا چینی 10 عددی مرغ

پا چینی 10 عددی مرغ

18,600 تومان

پا چینی 10 عددی مرغ

18,600 تومان

جوجه کباب بااستخوان ساده

جوجه کباب بااستخوان ساده

19,600 تومان

جوجه کباب بااستخوان ساده

19,600 تومان

جوجه کباب بی استخوان

جوجه کباب بی استخوان

28,000 تومان

جوجه کباب بی استخوان

28,000 تومان

جوجه چینی

جوجه چینی

25,600 تومان

جوجه چینی

25,600 تومان

گردن مرغ بدون پوست

گردن مرغ بدون پوست

5,300 تومان

گردن مرغ بدون پوست

5,300 تومان

مخلوط بال و بازو کبابی ساده

مخلوط بال و بازو کبابی ساده

16,200 تومان

مخلوط بال و بازو کبابی ساده

16,200 تومان

بازوی کبابی ساده

بازوی کبابی ساده

15,800 تومان

بازوی کبابی ساده

15,800 تومان

بال کبابی ساده

بال کبابی ساده

16,600 تومان

بال کبابی ساده

16,600 تومان

ران و سینه بدون پوست

ران و سینه بدون پوست

18,700 تومان

ران و سینه بدون پوست

18,700 تومان

قیمت مرغ و انواع آلایش خوراکی آن بر اساس نرخ میادین میوه و تره بار جمع آوری شده است.