خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت خشکبار

انجیر خشک معمولی

انجیر خشک معمولی

درجه یک: 58,000 تومان

درجه دو: 52,000 تومان

انجیر خشک معمولی

درجه یک: 58,000 تومان

درجه دو: 52,000 تومان

بادام با پوست

بادام با پوست

درجه یک: 26,000 تومان

درجه دو: 24,000 تومان 

بادام با پوست

درجه یک: 26,000 تومان

درجه دو: 24,000 تومان 

پسته اکبری

پسته اکبری

درجه یک: 175,000 تومان

درجه دو: 165,000 تومان

پسته اکبری

درجه یک: 175,000 تومان

درجه دو: 165,000 تومان

توت خشک سفید

توت خشک سفید

درجه یک: 49,000 تومان

درجه دو: 44,000 تومان 

توت خشک سفید

درجه یک: 49,000 تومان

درجه دو: 44,000 تومان 

سنجد

سنجد

درجه یک: 43,000 تومان

درجه دو: 40,000 تومان 

سنجد

درجه یک: 43,000 تومان

درجه دو: 40,000 تومان 

کشمش سبز معمولی

کشمش سبز معمولی

درجه یک: 32,000 تومان 

درجه دو: 29,000 تومان 

کشمش سبز معمولی

درجه یک: 32,000 تومان 

درجه دو: 29,000 تومان 

مغز گردو

مغز گردو

درجه یک: 102,000 تومان

درجه دو: 92,000 تومان 

مغز گردو

درجه یک: 102,000 تومان

درجه دو: 92,000 تومان 

مغز فندق شور

مغز فندق شور

درجه یک: 155,000 تومان 

درجه دو: 147,000 تومان 

مغز فندق شور

درجه یک: 155,000 تومان 

درجه دو: 147,000 تومان 

برگ قیسی سکه ای

برگ قیسی سکه ای

درجه یک: 33,000 تومان

درجه دو: 30,000 تومان

برگ قیسی سکه ای

درجه یک: 33,000 تومان

درجه دو: 30,000 تومان

سویا آجیلی

سویا آجیلی

درجه یک: 9,500 تومان

درجه دو: 8,500 تومان

سویا آجیلی

درجه یک: 9,500 تومان

درجه دو: 8,500 تومان

پودر نارگیل

پودر نارگیل

درجه یک: 26,000 تومان

درجه دو: 24,000 تومان

پودر نارگیل

درجه یک: 26,000 تومان

درجه دو: 24,000 تومان

بادام هندی

بادام هندی

درجه یک: 155,000 تومان

درجه دو: 145,000 تومان

بادام هندی

درجه یک: 155,000 تومان

درجه دو: 145,000 تومان

تخمه آفتابگردان شمشیری

تخمه آفتابگردان شمشیری

درجه یک: 32,000 تومان

درجه دو: 28,100 تومان

تخمه آفتابگردان شمشیری

درجه یک: 32,000 تومان

درجه دو: 28,100 تومان

تخم شربتی

تخم شربتی

درجه یک: 25,000 تومان

درجه دو: 21,000 تومان

تخم شربتی

درجه یک: 25,000 تومان

درجه دو: 21,000 تومان

نخودچی دو آتیشه شور

نخودچی دو آتیشه شور

درجه یک: 17,000 تومان

درجه دو: 14,500 تومان

نخودچی دو آتیشه شور

درجه یک: 17,000 تومان

درجه دو: 14,500 تومان

کنجد خام سفید

کنجد خام سفید

درجه یک: 31,000 تومان

درجه دو: 28,000 تومان

کنجد خام سفید

درجه یک: 31,000 تومان

درجه دو: 28,000 تومان

شاهدانه

شاهدانه

درجه یک: 23,000 تومان

درجه دو: 20,000 تومان

شاهدانه

درجه یک: 23,000 تومان

درجه دو: 20,000 تومان

تخمه کدو گوشتی

تخمه کدو گوشتی

درجه یک: 54,000 تومان

درجه دو: 50,000 تومان

تخمه کدو گوشتی

درجه یک: 54,000 تومان

درجه دو: 50,000 تومان

برگ هلو

برگ هلو

درجه یک: 18,500 تومان

درجه دو: 16,000 تومان

برگ هلو

درجه یک: 18,500 تومان

درجه دو: 16,000 تومان

برگ زرد آلو ممتاز(زرین )

برگ زرد آلو ممتاز(زرین )

درجه یک: 25,000 تومان

درجه دو: 22,500 تومان

برگ زرد آلو ممتاز(زرین )

درجه یک: 25,000 تومان

درجه دو: 22,500 تومان

قیمت فروش خشکبار درجه یک و دو بر اساس نرخ میادین میوه و تره‌بار جمع آوری شده است.