خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت تخم مرغ(بسته بندی و غیر بسته بندی)

تخم مرغ بسته 20 عددی

تخم مرغ بسته 20 عددی

بسته بندی شانه خمیری شرینگ شده: 10,300 تومان

تخم مرغ بسته 20 عددی

بسته بندی شانه خمیری شرینگ شده: 10,300 تومان

تخم مرغ بسته بندی 15 عددی

تخم مرغ بسته بندی 15 عددی

بسته بندی شانه‌ خمیری شرینگ شده: 7,600 تومان

تخم مرغ بسته بندی 15 عددی

بسته بندی شانه‌ خمیری شرینگ شده: 7,600 تومان

تخم مرغ بسته بندی 30 عددی

تخم مرغ بسته بندی 30 عددی

از 1801گرم تا 1900گرم: 14,300 تومان

تخم مرغ بسته بندی 30 عددی

از 1801گرم تا 1900گرم: 14,300 تومان

تخم مرغ غیر بسته بندی 30 عددی

تخم مرغ غیر بسته بندی 30 عددی

بسته بندی شانه خمیری شرینگ شده: 13,900 تومان

تخم مرغ غیر بسته بندی 30 عددی

بسته بندی شانه خمیری شرینگ شده: 13,900 تومان

تخم مرغ بسته 6 عددی

تخم مرغ بسته 6 عددی

بسته بندی شانه خمیری شرینگ شده: 3,450 تومان

تخم مرغ بسته 6 عددی

بسته بندی شانه خمیری شرینگ شده: 3,450 تومان

تخم مرغ بسته 9 عددی

تخم مرغ بسته 9 عددی

بسته بندی شانه‌ خمیری شرینگ شده:5,000 تومان

تخم مرغ بسته 9 عددی

بسته بندی شانه‌ خمیری شرینگ شده:5,000 تومان

تخم مرغ بسته 12 عددی

تخم مرغ بسته 12 عددی

بسته بندی شانه خمیری شرینگ شده: 6,600 تومان

تخم مرغ بسته 12 عددی

بسته بندی شانه خمیری شرینگ شده: 6,600 تومان

قیمت فروش انواع تخم مرغ بسته بندی و غیر بسته بندی همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.