خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت میوه

خیار کوتاه بذر اصفهان و خاردار

خیار کوتاه بذر اصفهان و خاردار

قیمت دست چین: 2,500 تومان

خیار کوتاه بذر اصفهان و خاردار

قیمت دست چین: 2,500 تومان

انگور سایر انواع

انگور سایر انواع

قیمت دستچین:5,900 تومان

انگور سایر انواع

قیمت دستچین:5,900 تومان

هندوانه توزرد

هندوانه توزرد

قیمت دستچین:750 تومان

هندوانه توزرد

قیمت دستچین:750 تومان

طالبی

طالبی

قیمت دستچین: 2,400 تومان

طالبی

قیمت دستچین: 2,400 تومان

توت سفید

توت سفید

قیمت دستچین: 6,800 تومان

توت سفید

قیمت دستچین: 6,800 تومان

انگور یاقوتی

انگور یاقوتی

قیمت دستچین: 2,900 تومان

انگور یاقوتی

قیمت دستچین: 2,900 تومان

توت سیاه

توت سیاه

قیمت دستچین: 6,000 تومان

توت سیاه

قیمت دستچین: 6,000 تومان

آناناس طلایی

آناناس طلایی

قیمت دستچین: 19,000 تومان

آناناس طلایی

قیمت دستچین: 19,000 تومان

هندوانه

هندوانه

قیمت دستچین:750تومان

هندوانه

قیمت دستچین:750تومان

زردآلو سایر انواع

زردآلو سایر انواع

قیمت دستچین: 9,000 تومان

زردآلو سایر انواع

قیمت دستچین: 9,000 تومان

خربزه انواع و دستنبو

خربزه انواع و دستنبو

قیمت دستچین: 2,000 تومان

خربزه انواع و دستنبو

قیمت دستچین: 2,000 تومان

گوجه سبز شمال

گوجه سبز شمال

قیمت دستچین: 3,000 تومان

گوجه سبز شمال

قیمت دستچین: 3,000 تومان

خربزه بذر مشهدی

خربزه بذر مشهدی

قیمت دستچین: 2,100 تومان

خربزه بذر مشهدی

قیمت دستچین: 2,100 تومان

لیمو ترش مینابی

لیمو ترش مینابی

قیمت دستچین: 9,300 تومان

لیمو ترش مینابی

قیمت دستچین: 9,300 تومان

موز انواع

موز انواع

قیمت دستچین: 9,500 تومان

موز انواع

قیمت دستچین: 9,500 تومان

ملون انواع

ملون انواع

قیمت دستچین: 2,000 تومان

ملون انواع

قیمت دستچین: 2,000 تومان

گیلاس تکدانه

گیلاس تکدانه

قیمت دستچین: 13,000 تومان

گیلاس تکدانه

قیمت دستچین: 13,000 تومان

آلبالو رسمی

آلبالو رسمی

قیمت دستچین: 8,500 تومان

آلبالو رسمی

قیمت دستچین: 8,500 تومان

انبه

انبه

قیمت دستچین: 16,200 تومان

انبه

قیمت دستچین: 16,200 تومان

آلو زرد قطره طلا

آلو زرد قطره طلا

قیمت دستچین: 7,500 تومان

آلو زرد قطره طلا

قیمت دستچین: 7,500 تومان

گیلاس قرمز و سیاه ممتاز

گیلاس قرمز و سیاه ممتاز

قیمت دستچین: 12,000 تومان

گیلاس قرمز و سیاه ممتاز

قیمت دستچین: 12,000 تومان

آناناس جنگلی

آناناس جنگلی

قیمت دست چین: 12,000 تومان

آناناس جنگلی

قیمت دست چین: 12,000 تومان

هلو هسته جدا

هلو هسته جدا

قیمت دستچین: 8,700 تومان

هلو هسته جدا

قیمت دستچین: 8,700 تومان

گیلاس صورتی

گیلاس صورتی

قیمت دستچین: 6,000 تومان

گیلاس صورتی

قیمت دستچین: 6,000 تومان

توت فرنگی

توت فرنگی

قیمت دستچین: 9,900 تومان

توت فرنگی

قیمت دستچین: 9,900 تومان

سیب گلاب

سیب گلاب

قیمت دستچین: 7,700 تومان

سیب گلاب

قیمت دستچین: 7,700 تومان

شلیل و شبرنگ انواع

شلیل و شبرنگ انواع

قیمت دست چین: 8,100 تومان

شلیل و شبرنگ انواع

قیمت دست چین: 8,100 تومان

شاه توت

شاه توت

قیمت دست چین: 30,000 تومان

شاه توت

قیمت دست چین: 30,000 تومان

قیمت فروش انواع میوه بر اساس نرخ میادین میوه و تره‌بار جمع آوری شده است.