خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت قارچ

 قارچ صدفی فله

قارچ صدفی فله

قیمت درجه یک: 13,500 تومان 

قیمت درجه دو: 12,000 تومان

قارچ صدفی فله

قیمت درجه یک: 13,500 تومان 

قیمت درجه دو: 12,000 تومان

قارچ دکمه ای پشت باز فله

قارچ دکمه ای پشت باز فله

قیمت درجه یک: 11,000 تومان

قیمت درجه دو: 10,800 تومان

قارچ دکمه ای پشت باز فله

قیمت درجه یک: 11,000 تومان

قیمت درجه دو: 10,800 تومان

قارچ دکمه ای قهوه‌ای فله

قارچ دکمه ای قهوه‌ای فله

قیمت درجه یک: 12,500 تومان

قیمت درجه دو: 11,500 تومان

قارچ دکمه ای قهوه‌ای فله

قیمت درجه یک: 12,500 تومان

قیمت درجه دو: 11,500 تومان

قارچ دکمه ای پشت بسته فله

قارچ دکمه ای پشت بسته فله

قیمت درجه یک: 11,900 تومان

قیمت درجه دو: 11,000 تومان

قارچ دکمه ای پشت بسته فله

قیمت درجه یک: 11,900 تومان

قیمت درجه دو: 11,000 تومان

 قارچ دکمه ای بسته بندی 200 گرمی

قارچ دکمه ای بسته بندی 200 گرمی

قیمت درجه یک: 4,000 تومان

قارچ دکمه ای بسته بندی 200 گرمی

قیمت درجه یک: 4,000 تومان

 قارچ صدفی بسته بندی 500 گرمی

قارچ صدفی بسته بندی 500 گرمی

قیمت درجه یک: 8,000 تومان

قارچ صدفی بسته بندی 500 گرمی

قیمت درجه یک: 8,000 تومان

قارچ صدفی بسته بندی 350 گرمی

قارچ صدفی بسته بندی 350 گرمی

قیمت درجه یک: 6,000 تومان

قارچ صدفی بسته بندی 350 گرمی

قیمت درجه یک: 6,000 تومان

قارچ صدفی بسته بندی 200 گرمی

قارچ صدفی بسته بندی 200 گرمی

قیمت درجه یک: 4,000 تومان

قارچ صدفی بسته بندی 200 گرمی

قیمت درجه یک: 4,000 تومان

قارچ دکمه ای بسته 250 گرمی

قارچ دکمه ای بسته 250 گرمی

قیمت درجه یک: 4,000 تومان

قارچ دکمه ای بسته 250 گرمی

قیمت درجه یک: 4,000 تومان

قارچ دکمه ای بسته بندی 1000 گرمی

قارچ دکمه ای بسته بندی 1000 گرمی

قیمت درجه یک: 14,000 تومان

قارچ دکمه ای بسته بندی 1000 گرمی

قیمت درجه یک: 14,000 تومان

قارچ دکمه ای بسته بندی 800 گرمی

قارچ دکمه ای بسته بندی 800 گرمی

قیمت درجه 1 :  12,000 تومان

قارچ دکمه ای بسته بندی 800 گرمی

قیمت درجه 1 :  12,000 تومان

قارچ دکمه ای بسته بندی 400 گرمی

قارچ دکمه ای بسته بندی 400 گرمی

قیمت درجه یک:  7,500تومان

قارچ دکمه ای بسته بندی 400 گرمی

قیمت درجه یک:  7,500تومان

قارچ دکمه ای بسته1000 گرمی اسلایس شده

قارچ دکمه ای بسته1000 گرمی اسلایس شده

قیمت درجه یک: 13,500 تومان

قارچ دکمه ای بسته1000 گرمی اسلایس شده

قیمت درجه یک: 13,500 تومان

قارچ دکمه ای بسته 500 گرمی

قارچ دکمه ای بسته 500 گرمی

قیمت درجه یک:  7500تومان 
قارچ دکمه ای بسته 500 گرمی
قیمت درجه یک:  7500تومان 
قیمت فروش انواع قارچ بسته بندی و فله همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.