خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت برنج

برنج طارم رمضانی

برنج طارم رمضانی

هر کیلوگرم: 15,000 تومان

برنج طارم رمضانی

هر کیلوگرم: 15,000 تومان

برنج طارم اصل

برنج طارم اصل

هر کیلوگرم: 17,900 تومان 

برنج طارم اصل

هر کیلوگرم: 17,900 تومان 

انواع دودی پرمحصول

انواع دودی پرمحصول

هر کیلوگرم: 19,000 تومان 

انواع دودی پرمحصول

هر کیلوگرم: 19,000 تومان 

برنج شیرودی

برنج شیرودی

هر کیلوگرم: 16,000 تومان 

برنج شیرودی

هر کیلوگرم: 16,000 تومان 

برنج نیمدانه معطر

برنج نیمدانه معطر

هر کیلوگرم: 11,000 تومان 

برنج نیمدانه معطر

هر کیلوگرم: 11,000 تومان 

برنج ندا

برنج ندا

هر کیلوگرم: 15,300 تومان 

برنج ندا

هر کیلوگرم: 15,300 تومان 

برنج فجرفله

برنج فجرفله

هر کیلوگرم: 16,500 تومان

برنج فجرفله

هر کیلوگرم: 16,500 تومان

برنج طارم عسگری

برنج طارم عسگری

هر کیلوگرم: 14,800 تومان

برنج طارم عسگری

هر کیلوگرم: 14,800 تومان

برنج هندی دانه بلند ممتاز

برنج هندی دانه بلند ممتاز

هر کیلوگرم: 7,800 تومان

برنج هندی دانه بلند ممتاز

هر کیلوگرم: 7,800 تومان

برنج دم‌سیاه

برنج دم‌سیاه

هر کیلوگرم: 17,900 تومان

برنج دم‌سیاه

هر کیلوگرم: 17,900 تومان

برنج هاشمی

برنج هاشمی

هر کیلو گرم: 17,900 تومان 

برنج هاشمی

هر کیلو گرم: 17,900 تومان 

برنج نیم‌دانه پرمحصول

برنج نیم‌دانه پرمحصول

هر کیلوگرم: 9,000 تومان 

برنج نیم‌دانه پرمحصول

هر کیلوگرم: 9,000 تومان 

برنج وارداتی پاکستانی باسماتی

برنج وارداتی پاکستانی باسماتی

هر کیلوگرم: 8,200 تومان 

برنج وارداتی پاکستانی باسماتی

هر کیلوگرم: 8,200 تومان 

برنج معطر ایرانی

برنج معطر ایرانی

هر کیلوگرم: 12,000 تومان 

برنج معطر ایرانی

هر کیلوگرم: 12,000 تومان 

برنج وارداتی تایلندی هومالی

برنج وارداتی تایلندی هومالی

هر کیلوگرم: 5,800 تومان

برنج وارداتی تایلندی هومالی

هر کیلوگرم: 5,800 تومان

برنج هندی دانه کوتاه درجه یک

برنج هندی دانه کوتاه درجه یک

هر کیلوگرم: 4,800 تومان

برنج هندی دانه کوتاه درجه یک

هر کیلوگرم: 4,800 تومان

قیمت فروش انواع برنج ایرانی و خارجی همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.