برچسب :

تلاوت

فایل صوتی تلاوت آیات ۱ تا ۱۰ سوره مزمل با صدای امین پویا را در اینجا دریافت کنید.
کد خبر: ۷۰۰۷۴۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹


فایل صوتی تلاوت آیات ۲۶ تا ۴۸ سوره نازعات با صدای سید حسین موسوی را در اینجا دریافت کنید.
کد خبر: ۷۰۰۴۱۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۸


فایل صوتی تلاوت سوره انبیاء آیات ۸۳ تا ۹۰ با صدای محمد طوخی را در اینجا دریافت کنید.
کد خبر: ۷۰۰۴۱۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۷


فایل صوتی تلاوت آیات ۱۰۵ تا ۱۲۲ سوره شعراء با صدای منصور قصری زاده را در اینجا دریافت کنید.
کد خبر: ۷۰۰۳۳۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶


فایل صوتی تلاوت آیات ۳۱ تا ۳۴ سوره ابراهیم با صدای کامل یوسف البهتیمی را در اینجا دریافت کنید.
کد خبر: ۷۰۰۳۲۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵


فایل صوتی تلاوت آیات ۴۱ تا ۴۵ سوره فاطر با صدای مهدی عادلی را در اینجا دریافت کنید.
کد خبر: ۷۰۰۱۵۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴


فایل صوتی تلاوت آیات ۶۴ تا ۶۶ سوره غافر با صدای احمد احمد نعینع را در اینجا دریافت کنید.
کد خبر: ۷۰۰۰۵۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۳


فایل صوتی تلاوت آیات ۶۱ تا ۶۵ سوره اسراء را با صدای جعفر فردی در اینجا دریافت کنید.
کد خبر: ۶۹۹۶۴۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۱


فایل صوتی تلاوت آیات ۲۷ تا ۵۸ سوره کهف با صدای کامل یوسف البهتیمی را در اینجا دریافت کنید.
کد خبر: ۶۹۹۶۳۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۰


تلاوت آیات ۳۱ تا ۳۹ از سوره آل عمران با صدای انور شحات محمد انور را در اینجا بخوانید.
کد خبر: ۶۹۹۴۹۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۸


فایل صوتی تلاوت آیات اول تا آخر سوره اعلی با صدای استاد سبزعلی را در اینجا دریافت کنید.
کد خبر: ۶۹۸۶۹۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۴


فایل صوتی تلاوت آیاتی از سوره واقعه و حدید با صدای عبدالفتاح طاروطی را در اینجا دریافت کنید.
کد خبر: ۶۹۸۴۷۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲


فایل صوتی تلاوت آیات اول تا ۴۰ سوره نبأ با صدای مصطفی غلوش را در اینجا دریافت کنید.
کد خبر: ۶۹۸۴۶۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۰


فایل صوتی تلاوت آیات ۱ تا ۲۴ سوره حاقه با صدای محمد اللیثی در اینجا قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۹۷۸۹۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۶


فایل صوتی تلاوت آیات ۱ تا ۱۷ سوره طارق با صدای محمد اللیثی در اینجا قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۹۷۸۸۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۷


فایل صوتی تلاوت آیات ۲۰ تا ۲۳ سوره یوسف با صدای محمد اللیثی در اینجا قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۹۷۸۸۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۸


فایل صوتی تلاوت آیات ۲۸۴ تا ۲۸۶ سوره بقره باصدای محمد اللیثی در اینجا قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۹۷۸۸۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۵


معاونت قرآنی وزارت ارشاد فهرست حمایت ۱۸ میلیاردی خود از ۸۸۸ موسسه قرآنی دارای مجوز را اعلام کرد.
کد خبر: ۶۹۷۸۳۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳


نتایج مرحله اول چهاردهمین آزمون اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم اعلام ‌شد.
کد خبر: ۶۹۷۸۱۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳


فایل صوتی تلاوت آیات ۲۴ تا ۳۳ سوره نازعات با صدای محمد اللیثی در اینجا قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۹۷۶۳۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲